Thi Công Mái Xếp Cố Định Quận 12 TPHCM - Mái Che Nhà Xưởng

Tên công trình Thi Công Mái Xếp Cố Định Quận 12 TPHCM - Mái Che Nhà Xưởng
Địa điểm quận 12 TPHCM
Hạng mục Bạt xếp - Mái xếp - Mái che

Thi công mái xếp cố định nhà xưởng - thay thế mái tôn cho chị Bảy tại quận 12 TPHCM

Quá trình đổ sắt thép và chuẩn bị

Mái xếp cố định thay thế cho mái tôn nhà xưởng

Phương Toàn nhận thi công mái xếp, mái che lượn sóng thay thế cho mái tôn nhà xưởng

Lên phân khung kèo mái xếp
Thi công mái mái xếp cố định cho nhà xưởng - thay thế mái tôn
HOàn thiện phần khung kèo
Gỡ tôn Lên phần bạt
Hoàn thiện
Mái xếp nhà xưởng nhìn từ phía trên