MÁI XẾP LƯỢN SÓNG - CTY XE MÁY TRUNG THÀNH

Tên công trình MÁI XẾP LƯỢN SÓNG - CTY XE MÁY TRUNG THÀNH
Địa điểm ngã 7 Hậu Giang, Cần Thơ
Hạng mục Bạt xếp - Mái xếp - Bạt che
Giai đoạn gia công sắt thép

 

Thi công mái xếp lượn sóng
Giai đoạn lên khung kèo mái xếp lượn sóng
quá trình thi công
Lắp đặt mái xếp lượn sóng
Lên bạt cho mái xếp  lượn sóng
Mái xếp lượn sóng
Mái xếp lượn sóng hoàn thành