MÁI XẾP HỒ BƠI KÈO 4D - TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

Tên công trình MÁI XẾP HỒ BƠI KÈO 4D - TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG
Địa điểm
Hạng mục

MÁI XẾP HỒ BƠI KÈO 4D

 

mái che hồ bơi

 

khung kèo mái che

 

mái kéo hồ bơi

 

mái bạt xếp hồ bơi

 

bạt che hồ bơi

 

mái bạt che hồ bơi

 

mái xếp di động hồ bơi

 

mái xếp kéo hồ bơi