Mái Xếp 14 đường số 7 P.Tân Quý Quận 7

Tên công trình Mái Xếp 14 đường số 7 P.Tân Quý Quận 7
Địa điểm 14 đường số 7 P.Tân Quý Quận 7
Hạng mục Mái Che, Mái Xếp, Mái Kéo
Lắp đặt mái bạt xếp cho khách
Lên bạt cho mái xếp
Mái xếp 14 đường số 7 - P.Tân Quý - Q.7
Mái xếp hoàn thiện và bàn giao cho khách