Mái Che Cho Căn Tin Nhà Máy Ansell Viet Nam

Tên công trình Mái Che Cho Căn Tin Nhà Máy Ansell Viet Nam
Địa điểm Long Thành, Đồng Nai
Hạng mục Mái Che, Mái Xếp, Mái Kéo

 

Nhận thi công mái che di động - Cung cấp bạt và linh kiện cho khách tự thi công

Hàn phần khung chịu lực
Thi công dựng cột và khung kèo cho  mái xếp

 

 

Lắp phần bạt cho mái xếp

 

Caption