THI CÔNG MÁI TÔN TIỀN CHẾ NHÀ XƯỞNG TẠI GÒ CÔNG

Tên công trình THI CÔNG MÁI TÔN TIỀN CHẾ NHÀ XƯỞNG TẠI GÒ CÔNG
Địa điểm Gò Công - Tiền Giang
Hạng mục