CÁC LOẠI MÁI CỐ ĐỊNH

Tên công trình CÁC LOẠI MÁI CỐ ĐỊNH
Địa điểm
Hạng mục MÁI TÔN, MÁI VÒM POLY, MÁI NGÓI ĐÃ THI CÔNG

 

Mái vòm poly lấy sáng

 

Thi công mái vòm bằng poly cho khách
Mái tôn cố định giá rẻ

 

Thi công mái tôn trượt sân thượng

 

Giai đoạn thi công quán cà phê

 

Lên Khung Làm mái che quán cà phê

 

Làm mái ngói cho khách

 

Hoàn thành mái tôn trượt sân thượng

 

Thi Công Mái tôn nhà hàng Lộc Vừng Gò Công

 

Giai đoạn lên khung kèo nhà hàng Lộc Vừng, Gò Công

 

Hoàn thành khung kèo và lợp tôn nhà xưởng cho khách

 

Mái vòm poly lấy sáng

 

Giai đoạn làm khung kèo mái che nhà máy Ansel - Long Thành

 

Quá trình lên khung kèo làm mái che xưởng nhà máy Fiber ciment

 

Quá trình làm khung kèo lắp mái cho nhà hàng Sơn Ca Lê Văn Quới

 

Xuống hàng chuẩn bị lắp cho khách