Tin Tức

So sánh điểm khác biệt giữa mái xếp lượn sóng và mái che bằng tôn truyền thống

Thi công mái xếp lượn sóng

Mái xếp và mái tôn khác nhau như thế nào?

1. Tác dụng che nắng mưa.

Cả hai loại đều có khả năng che năng che mưa hiệu quả, vì độ bao phủ của 2 loại mái che này là gần như nhau, bao phủ 95% diện tích được thi công!

2. Tính di động của mái che.

Về tính di động thì mái tôn hoàn toàn bị đánh bại bởi mái xếp, vì mái xếp có cơ chế con lăn và ròng rọc có thể thu kéo lại dễ dàng

 

THI CÔNG MÁI HIÊN

THI CÔNG MÁI THẢ

THI CÔNG MÁI CHE LƯỢN SÓNG

THI CÔNG MÁI TÔN

THI CÔNG TẤM LỢP LẤY SÁNG

THI CÔNG MÁI CHE POLY

THI CÔNG NHÀ TIỀN CHẾ

 

 

Các tin khác

Yêu cầu gọi lại:

Hãy để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại quý khách!