Làm Mái Che Bằng Bạt Cho Nhà Xưởng Công Ty Anh Khải

Tên công trình Làm Mái Che Bằng Bạt Cho Nhà Xưởng Công Ty Anh Khải
Địa điểm Củ Chi, HCM
Hạng mục Mái Che, Mái Xếp, Mái Kéo