BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO

Tên công trình BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO
Địa điểm AEON MALL - CAMPHUCHIA
Hạng mục Bảng - Biển Quảng Cáo